تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

مواد موثره دارویی

آلومینیوم منو استئارات
استازولامید
استرپتومایسین
استیل سالیسیلیک اسید
اکساسیلین سدیم
اوپیپرامول دی هیدروکلراید
اوپیپرامول دی هیدروکلراید
انروفلوکسازین
آفلوکسازین
آموکسی سیلین تری هیدرات آنهیدروس سدیم
آموکسی سیلین تری هیدرات و پتاسیم
آموکسی سیلین سدیم تری هیدرات
آموکسی سیلین سدیم و پتاسیم
پاری کلسیتول
پانکراتین
پتاسیم کلاولانات
پتاسیم گایاکول سولفونات
پرازوسین هایدروکلراید
پرگننولون
پروپیونیل ال کارنیتین هیدروکلراید
پروژسترون
پنتوکسی فیلین
پنی سیلین
پیراستام
پیوگلیتازون هیدروکلراید
تادالافیل
تامسولوسین هیدروکلراید
ترازوسین هایدروکلراید
تربینافاین هایدروکلراید
تریمتوپریم
تستوسترون
توپیرامات
تولترودین تارتارات
تیبولون
تیکلوپیدین هیدروکلراید
تینیدازول
زولپیدم تاتاراتر
زولدرونیک اسید
زیپرازیدون هیدروکلراید
سالیسیل آمید
سدیم سالیسیلات
سفکسیم
سفوتاکسیم سدیم
سکنیدازول
سولفامتوکسازول
سیلدنافیل بیس
سیلدنافیل سیترات
فنیل سالیسیلات
فنیل سالیسیلات
کارودیلول
کتوکونازول
اکسی تتراسایکلین
کلرو تتراسایکلین
کولین کلراید
کلر هگزیدین 20٪
متفورمین هایدروکلراید
مدروکسی پروژسترون استات
نیکلوزاماید
آلبندازول
پنی سیلین
مسترانول
مسترانول
منیزیم آسپارتات
نورجسترل
هورمون پاراتیروئید
واردنافیل هیدروکلراید
والزارتان
والسارتین
رانیتیدین هیدروکلراید
راساژیلین
راساژیلین تارتارات
ریواروکسابان
ریواستیگمین بیس
ریواستیگمین هیدروژن تارتارات
روپینیرول هیدروکلراید
روپینیرول کلسیم
اسکلوفناک
آسیکلوویر
آسیکلوویر سدیم
آداپالن
آلفوزوسین
آناستروزول
آزاتیوپرین
باکلوفن
بنز پرومارون
بیکالوتامید
بوپیواکائین
بوسپیرون
بوسولفان
پارا آمینو بنزوئیک اسید
کپسیتابین
سویملاین
دسفرال
دوبوتامین
دوکسازوسین
انالاپریلات
اپیناستین هیدروکلراید
گانسیکلوویر
فنیل بوتازون
متیونین
لینکومایسین
دی مانیتول
نیکلوزاماید پیپرازین
لیزین
نئو مایسین سولفات
کانا مایسین سولفات
N- متیل 2 پیرولیدون
منتول
کارون
کارواکرول
تیمول
انروفلوکسازین
سالیسیلیک اسید
ال کارنیتین
سایمتیکون

مواد موثره دارویی از کجا بخرم :

اين مواد موثره دارویی در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک کيلوگرم تا 25 کیلو گرم موجود است، قيمت هر کیلو مواد موثره دارویی ممکن است در شرکت هاي مختلف، متفاوت باشد زيرا کيفيت آنها با هم فرق مي کند و
به همين دليل بايد اصل را در کيفيت محصول در نظر گرفت و آن را از  شرکت هاي مواد موثره دارویی اطمينان خريداري کرد.

خريد اينترنتي مواد موثره دارویی:

افراد با خريد اينترنتي از اين سايت مي توانند، کيفيت محصولات را با ديگر سايت هاي خريد و فروش مواد موثره دارویی مقايسه کنند و سپس در کمترين زمان ممکن آن را دريافت کنند.

فروش اينترنتي مواد موثره دارویی:

قابل ذکر است که افراد مختلف براي تهيه اين مواد موثره دارویی مي توانند با مراجعه به سايت اين شرکت، اطلاعات لازم را از کارشناسان مختلف دريافت کنند تا محصولي با کيفيت را دريافت کنند.
جهت دريافت قيمت مواد موثره دارویی  با کارشناسان فروش شرکت آدونيس گل دارو تماس حاصل فرماييد.
جهت دريافت قيمت مواد موثره دارویی و خريد مواد موثره دارویی با شرکت آدونيس گل دارو تماس بگيريد
02188282482 الي ۳
شرکت آدونيس گل دارو
استازولامید
استرپتومایسین
استیل سالیسیلیک اسید
اسکلوفناک
اکساسیلین سدیم
انروفلوکسازین
اوپیپرامول دی هیدروکلراید
اوپیپرامول دی هیدروکلراید
آفلوکسازین
آموکسی سیلین تری هیدرات آنهیدروس سدیم
آموکسی سیلین تری هیدرات و پتاسیم
آموکسی سیلین سدیم تری هیدرات
آموکسی سیلین سدیم و پتاسیم
پاری کلسیتول
پانکراتین
پتاسیم کلاولانات
پتاسیم گایاکول سولفونات
پرازوسین هایدروکلراید
پرگننولون
پروپیونیل ال کارنیتین هیدروکلراید
پروژسترون
پنتوکسی فیلین
پنی سیلین
پیراستام
پیوگلیتازون هیدروکلراید
تادالافیل
تامسولوسین هیدروکلراید
ترازوسین هایدروکلراید
تربینافاین هایدروکلراید
تریمتوپریم
تستوسترون
توپیرامات
تولترودین تارتارات
تیبولون
تیکلوپیدین هیدروکلراید
تینیدازول
راساژیلین
راساژیلین تارتارات
رانیتیدین هیدروکلراید
روپینیرول کلسیم
روپینیرول هیدروکلراید
ریواروکسابان
ریواستیگمین بیس
ریواستیگمین هیدروژن تارتارات
زولپیدم تاتاراتر
زولدرونیک اسید
زیپرازیدون هیدروکلراید
سالیسیل آمید
سدیم سالیسیلات
سفکسیم
سفوتاکسیم سدیم
سکنیدازول
سولفامتوکسازول
سیلدنافیل بیس
سیلدنافیل سیترات
فنیل سالیسیلات
فنیل سالیسیلات
کارودیلول
کتوکونازول
کلر هگزیدین 20٪
متفورمین هایدروکلراید
مدروکسی پروژسترون استات
مسترانول
مسترانول
منیزیم آسپارتات
نورجسترل
هورمون پاراتیروئید
واردنافیل هیدروکلراید
والزارتان
والسارتین