تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

شرکت آدونیس گل دارو

اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
عصاره های گیاهان داروئي
عصاره های گیاهان داروئي
از انواع عصاره های گیاهی می توان به عصاره های خشک، نرم و کشدار و مایع اشاره نمود.
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس های روغنی به دلیل خاصیت ضد التهابی، ضد باکتری و ضد ویروسی در درجه اول در محصولات آرایشی طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
استفاده از دارو يكـي از حلقـه هـاي زنجيـره درمـان بيماري است و متخصصان علوم پزشكي بر اين باورنـد كـه مصرف درست و اصولي دارو در بسياري از موارد به بهبـود بيماري مي انجامد.