تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

شرکت آدونیس گل دارو

رنگ کارامل 119-642
رنگ کارامل 119-642
رنگ کارامل 119-642
رنگ کارامل گرین بولز
رنگ کارامل گرین بولز
رنگ کارامل گرین بولز
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب مایع
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب مایع
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب مایع
رنگ کارموزین
رنگ کارموزین
رنگ کارموزین
رنگ کارمین
رنگ کارمین
رنگ کارمین
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب پودری
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب پودری
رنگ پاپریکا(قرمز)حلال در آب پودری
رنگ سانست یلو
رنگ سانست یلو
رنگ سانست یلو
رنگ آنتوسیانین
رنگ آنتوسیانین
رنگ آنتوسیانین
رنگ آلورا رد
رنگ آلورا رد
رنگ آلورا رد
رنگ تارترازین
رنگ تارترازین
رنگ تارترازین
رنگ کلروفیل
رنگ کلروفیل
رنگ کلروفیل
رنگ کینولین یلو ویب فست
رنگ کینولین یلو ویب فست
رنگ کینولین یلو ویب فست
رنگ بتاکاروتن 10%
رنگ بتاکاروتن 10%
رنگ بتاکاروتن 10%
رنگ بتاکاروتن 30%
رنگ بتاکاروتن 30%
رنگ بتاکاروتن 30%
رنگ کارامل مایع
رنگ کارامل مایع
رنگ کارامل مایع
رنگ زرد طبیعی لوتئین
رنگ زرد طبیعی لوتئین
رنگ زرد طبیعی لوتئین
آسکوربیک اسید
آسکوربیک اسید
آسکوربیک اسید
رنگ لیکوپن
رنگ لیکوپن
رنگ لیکوپن
عصاره گوجه فرنگی
عصاره گوجه فرنگی
عصاره گوجه فرنگی
رنگ کارامل
رنگ کارامل
رنگ کارامل
رنگ کلروفیل
رنگ کلروفیل
رنگ کلروفیل
رنگ پنسئو(پونسیو)
رنگ پنسئو(پونسیو)
رنگ پنسئو(پونسیو)
رنگ کینولین یلو
رنگ کینولین یلو
رنگ کینولین یلو
پودر قهوه SAFO
پودر قهوه SAFO
پودر قهوه SAFO
پودر قهوه SAFO
پودر قهوه SAFO
پودر قهوه SAFO
تیتانیوم دی اکساید صنعتی
تیتانیوم دی اکساید صنعتی
تیتانیوم دی اکساید صنعتی
گوارگام عبدالقادر
گوارگام عبدالقادر
گوارگام عبدالقادر
فومر موکاته
فومر موکاته
فومر موکاته
رنگ پنسئو(پونسیو)
رنگ پنسئو(پونسیو)
رنگ پنسئو(پونسیو)
کافی کریمر
کافی کریمر
کافی کریمر
تترا سدیم پیروفسفات
تترا سدیم پیروفسفات
تترا سدیم پیروفسفات
cmc
cmc
cmc
پودر کاکائو
پودر کاکائو
پودر کاکائو
پودر خشک آلوئه ورا
پودر خشک آلوئه ورا
پودر خشک آلوئه ورا
کافی کریمر
کافی کریمر
کافی کریمر
عطر و طعم پنیر گودا
عطر و طعم پنیر گودا
عطر و طعم پنیر گودا،اسانس مایع گودا،طعم دهنده خوراکی پنیر گودا
تترا سدیم پیرو فسفات
تترا سدیم پیرو فسفات
تترا سدیم پیرو فسفات
کارنوباواکس پودری
کارنوباواکس پودری
کارنوباواکس پودری
تترا سدیم پیرو فسفات
تترا سدیم پیرو فسفات
تترا سدیم پیرو فسفات
ایزومالت غذایی
ایزومالت غذایی
ایزومالت غذایی
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
لیدوکائین بیس
لیدوکائین بیس
لیدوکائین بیس
پودر تالک آرایشی
پودر تالک آرایشی
پودر تالک آرایشی
رنگ بتاکاروتن پودری 10 درصد برند BASF
رنگ بتاکاروتن پودری 10 درصد برند BASF
بتاکاروتن پودری 10 درصد برند BASF
تارتاریک اسید
تارتاریک اسید
تارتاریک اسید
روغن اسکوالن
روغن اسکوالن
روغن اسکوالن
لاکتوز مش 100
لاکتوز مش 100
لاکتوز مش 100
دکستروز خشک
دکستروز خشک
دکستروز خشک
سوربیتول پودری روکت
سوربیتول پودری روکت
سوربیتول پودری روکت
لاکتوز  مش 200
لاکتوز مش 200
لاکتوز مش 200
اولئورزین فلفل قرمز(اولئورزین پاپریکا)
اولئورزین فلفل قرمز(اولئورزین پاپریکا)
اولئورزین فلفل قرمز(اولئورزین پاپریکا)
فومر
فومر
فومر
کریولیت
کریولیت
کریولیت
هیدانتوئین
هیدانتوئین
هیدانتوئین
مانیتول
مانیتول
مانیتول
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
فنوکسی اتانول به علاوه اتیل هگزیل گلیسرول
فنوکسی اتانول به علاوه اتیل هگزیل گلیسرول
فنوکسی اتانول به علاوه اتیل هگزیل گلیسرول
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
ستئارات 25
ستئارات 25
ستئارات 25
رنگ کینولین
رنگ کینولین
رنگ کینولین
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
اسید فولیک
اسید فولیک
اسید فولیک
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
اولئورزین فلفل قرمز
اولئورزین فلفل قرمز
اولئورزین فلفل قرمز
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
BHT
BHT
BHT
منو سدیم گلوتامات
منو سدیم گلوتامات
منو سدیم گلوتامات
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پریژلاتینه
نشاسته پریژلاتینه
نشاسته پریژلاتینه
ویتامین D3 100.000 واحد
ویتامین D3 100.000 واحد
ویتامین D3 100.000 واحد
ایزوپروپیل الکل کمبریج
ایزوپروپیل الکل کمبریج
ایزوپروپیل الکل کمبریج
سیترات سدیم TTCA
سیترات سدیم TTCA
سیترات سدیم TTCA
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار ژیوانگَ
دکستروز آبدار ژیوانگَ
دکستروز آبدار ژیوانگَ
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
کریولیت
کریولیت
کریولیت
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
ویتامین D3
ویتامین D3
ویتامین D3
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم پرسولفات
سدیم دی استات
سدیم دی استات
سدیم دی استات
اسانس برگاموت
اسانس برگاموت
اسانس برگاموت
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز دارویی مش200آرمور
لاکتوز دارویی مش200آرمور
لاکتوز دارویی مش200آرمور
مونو پروپیلن گلایکول
مونو پروپیلن گلایکول
مونو پروپیلن گلایکول
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لاکتوز آرمور مش 200
لاکتوز آرمور مش 200
لاکتوز آرمور مش 200
کلسیم پروپیونات
کلسیم پروپیونات
کلسیم پروپیونات
سولفامید اسید
سولفامید اسید
سولفامید اسید
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم بنزوات
سدیم بنزوات
سدیم بنزوات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
زینک کلراید
زینک کلراید
زینک کلراید
تری سدیم فسفات
تری سدیم فسفات
تری سدیم فسفات
اسید سولفونیک
اسید سولفونیک
اسید سولفونیک
اتانول جی
اتانول جی
اتانول جی
ویتامین D3 100000,
ویتامین D3 100000,
ویتامین D3 100000,
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
لیسیتین
لیسیتین
لیسیتین
کربومر 940
کربومر 940
کربومر 940
کافئین آرتی
کافئین آرتی
کافئین آرتی
شی باتر آلمانی
شی باتر آلمانی
شی باتر آلمانی
CTACسیتاک
CTACسیتاک
CTACسیتاک
سی ام سی شادونگ
سی ام سی شادونگ
سی ام سی شادونگ
سوکرالوز کانبو
سوکرالوز کانبو
سوکرالوز کانبو
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استارچ گلیکولات
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
تالک دارویی
تالک دارویی
تالک دارویی
پلی سوربات20
پلی سوربات20
پلی سوربات20
بروموکول
بروموکول
بروموکول
آویسل 102
آویسل 102
آویسل 102
اسانس سیب
اسانس سیب
اسانس سیب
BHT
BHT
BHT
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
سدیم پروپیونات
سدیم پروپیونات
سدیم پروپیونات
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
دکستروز آبدار
دکستروز آبدار
دکستروز آبدار
سوکرالوز جینهه
سوکرالوز جینهه
سوکرالوز جینهه
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
اسید لاکتیک
اسید لاکتیک
اسید لاکتیک
زینک اکساید
زینک اکساید
زینک اکساید
لانولین
لانولین
لانولین
نشاسته پری ژلاتینه
نشاسته پری ژلاتینه
نشاسته پری ژلاتینه
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
مانیتول
مانیتول
مانیتول
هیدانتوئین
هیدانتوئین
هیدانتوئین
رنگ کینولین
رنگ کینولین
رنگ کینولین
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
ستئارات 25
ستئارات 25
ستئارات 25
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
دسیل گلوکوزاید
دسیل گلوکوزاید
دسیل گلوکوزاید
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
اسید فولیک
اسید فولیک
اسید فولیک
اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
عصاره های گیاهان داروئي
عصاره های گیاهان داروئي
از انواع عصاره های گیاهی می توان به عصاره های خشک، نرم و کشدار و مایع اشاره نمود.
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس های روغنی به دلیل خاصیت ضد التهابی، ضد باکتری و ضد ویروسی در درجه اول در محصولات آرایشی طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
استفاده از دارو يكـي از حلقـه هـاي زنجيـره درمـان بيماري است و متخصصان علوم پزشكي بر اين باورنـد كـه مصرف درست و اصولي دارو در بسياري از موارد به بهبـود بيماري مي انجامد.