تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1401/01/10 - 15:36
كد :3

فرهنگ صحیح استفاده از داروها

استفاده از دارو يكـي از حلقـه هـاي زنجيـره درمـان بيماري است و متخصصان علوم پزشكي بر اين باورنـد كـه مصرف درست و اصولي دارو در بسياري از موارد به بهبـود بيماري مي انجامد.

واقعیت آن است که فلسفه مصرف خودسرانه دارو بیش از آن که با خصوصیات افراد مصرف کننده دارو مرتبط باشد با روش ارائه و نمایش مشکلات بهداشتی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی مرتبط است و عواملی خارج از اراده فرد ، بر انجام این عمل دخالت دارد؛ کاهش دسترسی افراد به دارو از طریق نظارت مداوم بر امر توزیع دارو در داروخانه، افزایش آگاهی پزشکان در رابطه با تجویز منطقی داروها در کمیته استوارت شیپ ، افزایش کیفیت داروهای تولید داخلی و تدوین برنامه های آموزشی موثر جهت افزایش آگاهی و ارتقاء نگرش و عملکرد افراد با استفاده از روش ها و وسایل آموزشی مختلف می تواند در زمینه منطقی کردن مصرف داروها در کشور راهگشا باشد و گامی نو در جهت بهبود عملکرد سلامت در جامعه ایجاد کند.

 

فرهنگ صحیح استفاده از داروها