تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1401/10/11 - 21:39
كد :5

عصاره های گیاهان داروئي

از انواع عصاره های گیاهی می توان به عصاره های خشک، نرم و کشدار و مایع اشاره نمود.

خواص و ويژگي هاي عصاره های گیاهان داروئي
عصاره باید شفاف، عاری از ذرات خارجی، بدون کدورت و رسوب باشد. رنگ عصاره باید متناسب با گیاه و مواد موجود در آن باشد. بوی استشمام شده از عصاره باید مشابه بوی گیاه مربوطه باشد. هر چند برخي عصاره ها به دليل استفاده از حلال های گلیکولی و خصوصا هیدرو گلیکولی كمتر معطر اند.

علیرغم اینکه برخي از عصاره های حاوی مواد آنتي باكتريال هستند جهت اطمينان از آلوده نبودن خود عصاره گاها نياز به تست های باکتریولوژیک آزمایشگاهی است.

تعیین باقیمانده خشک معمولاً به عنوان یک روش ارزیابی کیفیت عصاره مورد استفاده قرار می گیرد. باقیمانده خشک در واقع قسمت قابل حل در حلال یا همان قسمت قابل استخراج گیاه است که در هر گیاه با توجه به مواد شیمیایی تشکیل دهنده آن متفاوت است.

انواع عصاره ها

۱– عصاره های خشک : فرآورده هایی به صورت پودر سائیده شده اند که ممکن است محتوی توده هایی به هم چسبیده باشند. این عصاره ها به طریق تبخیر عصاره های مایع در فشار پایین و دمای کمتر از ۶۰ درجه سانتی گراد به دست می آیند و ۲ تا ۶ برابر قوی تر از ماده اولیه خام هستند.

2– عصاره های نرم و کشدار : این عصاره ها فرآورده هایی نیمه جامدند که حد واسط عصاره های مایع و عصاره های خشک می باشند. اين عصاره ها به وسیله تبخیر نسبی عصاره های مایع یا با روش های خاصی که در مونوگراف مربوط به هر ماده ذکر شده است، تهیه می گردد.

3- عصاره های مایع : این عصاره ها فرآورده هایی مایع اند که معمولا یک قسمت وزنی از آنها برابر با یک قسمت وزنی از ماده اولیه خشک است. عصاره های مایع معمولا طبق روش های شرح داده شده در فاماکوپه ها یا به وسیله حل کردن یک عصاره خشک یا کشدار، در الکلی با درجه الکلی مناسب و سپس صاف کردن به دست می آیند.