تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17
آزمايشگاه ميکروبي شرکت آدونيس گل دارو
آزمايشگاه ميکروبي آزمایشگاه میکروبی: تشخیص و کشت انواع باکتری ها، ویروسها و قارچ و مخمر وتعیین تایپ و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در آب، مواد اولیه و فراورده های غذایی از مهمترین فعالیتهای بخش میکروبیولوژی می باشد. کنترل آلودگی های میکروبی تولید، ساخت و بسته بندی کنترل میکروبی عرقیا ...
آزمايشگاه کلاسيک شرکت آدونيس گل دارو
برای ارسال نمونه اینجا کلیک کنید.  آزمایشگاه کلاسیک: عصاره‌ گیری آزمایشگاهی، نیمه ‌صنعتی وصنعتی با دستگاه عصاره گیر به روش پرکوله و ماسوره اسانس‌گیری آزمایشگاهی، نیمه ‌صنعتی و صنعتی با دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب و بخارآب تهیه اسانس و عصاره آزمایشگاهی با دستگاه ماکر ...
آزمایشگاه آناليز دستگاهی شرکت آدونيس گل دارو
گروه آزمایشگاهی . آزمایشگاه آنالیز دستگاهی ( GC - GC/MS - MASS - CHROMATOGRAPHY SPECTROM  - UV vis - FTIR - HPLC ) : مجهز به دستگاه هاي پيشرفته کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی است که توان انجام فعاليت ها و خدمات ذيل را دارا مي باشد: مشاوره وهمکاري درانجام طرحهاي تحقيقاتي و پایان نامه های دان ...
عصاره بارهنگ شرکت آدونیس گل دارو
عصاره بارهنگ نام علمی:Plantago asiatica L اندام مورد استفاده:دانه شکل ظاهری:پودر قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال :10%-50% Plantaginin by TLC روش آنالیز:UV & TLC کاربرد عصاره بارهنگ :صنایع دارویی، غذایی و نوشیدنی ها.   عصاره بارهنگ از کجا بخرم : اين عصاره بارهنگ در شرکت آدونيس دارو ...
عصاره پیچک صحرایی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره پیچک صحرایی نام علمی:Convolvulus arvensis L اندام مورد استفاده:برگ شکل ظاهری:پودر زرد مایل به قهوهای ماده تشکیل دهنده فعال : روش آنالیز:HPLC,UV کاربرد عصاره پیچک صحرایی : صنایع دارویی. عصاره پیچک صحرایی از کجا بخرم : اين عصاره پیچک صحرایی در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از ...
عصاره عاقرقرحا شرکت آدونیس گل دارو
عصاره عاقرقرحا نام علمی:Anacyclus pyrethrum اندام مورد استفاده:ریشه شکل ظاهری:پودر قهوهای ماده تشکیل دهنده فعال : ALKALOIDS > 0.2% روش آنالیز:HPLC,UV کاربرد عصاره عاقرقرحا:صنایع دارویی. عصاره عاقرقرحا از کجا بخرم : اين عصاره عاقرقرحا در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک کيل ...
عصاره شبدر قرمز شرکت آدونیس گل دارو
عصاره شبدر قرمز نام علمی:Trifolium pratense L اندام مورد استفاده:برگ و گل شکل ظاهری:پودر سفید ماده تشکیل دهنده فعال :Formononetin 99% روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره شبدر قرمز :صنایع دارویی، غذایی و نوشیدنی ها.   عصاره شبدر قرمز از کجا بخرم : اين عصاره شبدر قرمز در شرکت آدونيس دارو در بس ...
عصاره ختمی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره ختمی نام علمی:Althaea officinalis L اندام مورد استفاده:برگ،ریشه و گل شکل ظاهری:پودرزرد مایل یه قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال :Polysaccharides روش آنالیز:HPLC   EP کاربرد عصاره ختمی: صنایع دارویی. عصاره ختمی از کجا بخرم : اين عصاره ختمی در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مخ ...
عصاره های گیاهی و طبیعی،فروش عصاره های گیاهی و طبیعی،تولید کننده عصاره های گیاهی و طبیعی،وارد کننده
عصاره های گیاهی و طبیعی عصاره های ارائه شده توسط گروه آدونیس گل دارو در دو گروه عصاره های مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی و عصاره های مورد استفاده در صنایع دارویی طبقه بندی شده است. این گروه با استفاده از نیروی فوق تخصص ، دستگاههای پیشرفته ،مرکز خدمات  تخصصی و انجام عصاره گیری تخصصی ،آ ...
عصاره های طبیعی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره های طبیعی Skin Texture improving Botanical Acne Suppressing Cosmobotanical Skin Rejuvenating Botanical Radiance Revealing Cosmobotanical Skin Healing Cosmobotanical Radiance Enhancing Cosmobotanical Skin Soothing Cosmobotanical Skin Renewal Botanical عصاره های طبیعی از کجا بخرم ...
عصاره حنا شرکت آدونیس گل دارو
عصاره  حنا نام علمی: Lawsonia inermis اندام مورد استفاده: برگ شکل ظاهری: پودر ماده تشکیل دهنده فعال: Tannins 5% & Tannins 10 % روش آنالیز:TLC کاربرد عصاره  حنا :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی.صنایع غذایی   عصاره حنا از کجا بخرم : اين عصاره حنا در شرکت آدونيس دارو در بسته ...
عصاره خارخاسک شرکت آدونیس گل دارو
عصاره خارخاسک نام علمی:Tribulus terrestris اندام مورد استفاده:برگ ،میوه شکل ظاهری:پودر ماده تشکیل دهنده فعال :Saponins 20%-98% روش آنالیز:HPLC ,UV /  EP کاربرد عصاره خارخاسک : صنایع دارویی. عصاره خارخاسک از کجا بخرم : اين عصاره خارخاسک در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک ک ...
عصاره به لیمو شرکت آدونیس گل دارو
عصاره به لیمو نام علمی:Verbenae Officinalis اندام مورد استفاده:برگ  شکل ظاهری:پودر ماده تشکیل دهنده فعال:flavonoids روش آنالیز:HPLC کاربرد:صنایع دارویی,غذایی،بهداشتی . عصاره به لیمو از کجا بخرم : اين عصاره به لیمو در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک کيلوگرم تا 25 کیلو ...
عصاره پرسیاوشان شرکت آدونیس گل دارو
عصاره پرسیاوشان نام علمی:Adiantum capillus veneris اندام مورد استفاده:برگ  شکل ظاهری:پودر ماده تشکیل دهنده فعال:Flavonol Glycosides روش آنالیز:HPLC کاربرد:صنایع دارویی,غذایی،بهداشتی . عصاره پرسیاوشان از کجا بخرم : اين عصاره پرسیاوشان در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک ک ...
عصاره دم اسب شرکت آدونیس گل دارو
عصاره دم اسب نام علمی:Equisetum arvense  اندام مورد استفاده: همه اندام های هوایی شکل ظاهری: پودرزرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال7%Organic Silicon: روش آنالیز:UV کاربردعصاره دم اسب :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی.   عصاره دم اسب از کجا بخرم : اين عصاره دم اسب در ش ...
عصاره سویا شرکت آدونیس گل دارو
عصاره سویا نام علمی:Glycine max اندام مورد استفاده:برگ شکل ظاهری:پودر ماده تشکیل دهنده فعال : روش آنالیز:HPLC,UV کاربرد عصاره سویا: صنایع دارویی و غذایی.   عصاره سویا از کجا بخرم : اين عصاره سویا در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک کيلوگرم تا 25 کیلو گرم موجود است، قيمت ...
عصاره کاوا شرکت آدونیس گل دارو
عصاره کاوا نام علمی :Psidium Guajava L اندام مورد استفاده:میوه شکل ظاهری: پودرقهوهای ماده تشکیل دهنده فعال:40%80% polyphenols روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره کاوا :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی.   عصاره کاوا از کجا بخرم : اين عصاره کاوا در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي ...
عصاره ماگنولیا شرکت آدونیس گل دارو،عصاره های گیاهی و طبیعی
عصاره ماگنولیا نام علمی :   Magnolia grandiflora اندام مورد استفاده:پوست درخت شکل ظاهری: پودر ماده تشکیل دهنده فعال:  Chlorogenic Acid    ≥5%10 %-98% Honokiol روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره ماگنولیا :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی.  عصاره ماگنولیا ...
عصاره قهوه شرکت آدونیس گل دارو
عصاره قهوه نام علمی:  Coffea arabica اندام مورد استفاده:دانه شکل ظاهری: پودرزرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال: Chlorogenic acid 10%-99% روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره قهوه :صنایع دارویی و غذایی.   عصاره قهوه از کجا بخرم : اين عصاره قهوه در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي ها ...
عصاره آویشن شرکت آدونیس گل دارو
عصاره آویشن نام علمی:Thyme Vulgaris L   اندام مورد استفاده: برگ و گل شکل ظاهری: پودر زرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال :Thymol,Carvacrol روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره آویشن :صنایع دارویی ،آرایشی بهداشتی. غذایی. برای اطلاعات بیشتر عصاره آویشن  کلیک کنید.   ع ...
عصاره زردچوبه،عصاره های گیاهی،زردچوبه،عصاره،فروش انواع عصاره های گیاهی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره زردچوبه نام علمی: Curcuma longa Linn   اندام مورد استفاده: ریشه شکل ظاهری: پودر زرد ماده تشکیل دهنده فعال : Curcumins 90% ~ 95% Curcuminoids——Curcumin, Bidemethoxycurcumin, Demethoxycurcumin (Main active ingredients of turmeric (Curcumin Longa) are curcumin, Demethoxycu ...
عصاره نارنگی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره نارنگی نام علمی:  Citrus reticulata اندام مورد استفاده: پوست شکل ظاهری:زرد ماده تشکیل دهنده فعال : Nobiletin Hesperidin روش آنالیز:UV کاربرد عصاره نارنگی :صنایع دارویی، آرایش بهداشتی و غذایی. عصاره نارنگی از کجا بخرم : اين عصاره نارنگی در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف ...
عصاره هسته انگور شرکت آدونیس گل دارو
عصاره هسته انگور نام علمی Vitis Vinifera L: اندام مورد استفاده:دانه شکل ظاهری: پودرقهوه ای مایل به قرمز ماده تشکیل دهنده فعال 80%-95% Polyphenols: روش آنالیز:UV کاربرد عصاره هسته انگور :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی.   عصاره هسته انگور از کجا بخرم : اين عصاره هسته انگور در شر ...
عصاره اسطوخودوس شرکت آدونیس گل دارو
عصاره اسطوخودوس نام علمی:Lavandula Angustifolia اندام مورد استفاده: دانه شکل ظاهری: پودرقهوه ای کاربردعصاره اسطوخودوس :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی.صنایع غذایی برای اطلاعات بیشتر عصاره اسطوخودوس کلیک کنید. برای خرید عصاره اسطوخودوس کلیک کنید مشاهده لیست کامل عصاره های گیاهی و طبیعی ...
عصاره خارخاسک شرکت آدونیس گل دارو
عصاره خارخاسک نام علمی:tonybuilding اندام مورد استفاده:برگ شکل ظاهری:پودر زرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال:Saponins 40%,65%,80%,90% by UV Brown-yellow fine powder روش آنالیز:UV کاربرد:دارویی   عصاره خارخاسک از کجا بخرم : اين عصاره خارخاسک در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي ...
عصاره علف خرس شرکت آدونیس گل دارو
عصاره علف خرس نام علمی:Cynanchum acutum اندام مورد استفاده:برگ  شکل ظاهری:پودر ماده تشکیل دهنده فعال:Ursolic Acid روش آنالیز:HPLC کاربرد:صنایع دارویی,غذایی،بهداشتی .   عصاره علف خرس از کجا بخرم : اين عصاره علف خرس در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف از يک کيلوگرم تا 25 ک ...
عصاره گشنیز شرکت آدونیس گل دارو
عصاره گشنیز نام علمی: Coriandri Sativi اندام مورد استفاده:دانه  شکل ظاهری:پودرقهوه ای یا زرد ماده تشکیل دهنده فعال:Vitamin,decanal,nonanal,linalool روش آنالیز:HPLCوUV کاربرد:صنایع دارویی,غذایی.   عصاره گشنیز از کجا بخرم : اين عصاره گشنیز در شرکت آدونيس دارو در بسته بندي هاي مختلف ...
عصاره گل ساعتی شرکت آدونیس گل دارو
عصاره گل ساعتی نام علمی : Passiflora incarnata اندام مورد استفاده:همه اندام ها شکل ظاهری: پودرزرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال: Flavonoids 4% 8% 20%, 4:1 روش آنالیز:UV کاربرد عصاره گل ساعتی :صنایع دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی.   عصاره گل ساعتی از کجا بخرم : اين عصاره گل س ...
عصاره بادرنجبویه شرکت آدونیس گل دارو
عصاره بادرنجبویه نام علمی:Melissa officinalis اندام مورد استفاده:برگ  شکل ظاهری:پودرقهوه ای ماده موثره:Not less than 3% flavones or 5% rosmarinic acid روش آنالیز:HPLCوUV کاربرد عصاره بادرنجبویه :صنایع دارویی,غذ.ایی. عصاره بادرنجبویه از کجا بخرم : اين عصاره بادرنجبویه در شرکت آدونيس ...
عصاره یاس بنفش شرکت آدونیس گل دارو
عصاره یاس بنفش نام علمی:Eugenia Caryophyllata اندام مورد استفاده:گل شکل ظاهری:پودر نرم زرد مایل به قهوه ای ماده تشکیل دهنده فعال : Eugenol روش آنالیز:HPLC کاربرد عصاره یاس بنفش :صنایع دارویی، غذایی،آرایشی بهداشتی.   عصاره یاس بنفش از کجا بخرم : اين عصاره یاس بنفش در شرکت آدونيس ...
12